Labels

Tuesday, February 16, 2010

PyGame зураг ачаалах

# coding=utf-8

import pygame, sys, os
from pygame.locals import *

pygame.init()

window = pygame.display.set_mode((176,263))
pygame.display.set_caption("picture load")
screen = pygame.display.get_surface()

boy_picture_path = os.path.join("data","boy.png")

picture_surface = pygame.image.load(boy_picture_path)

screen.blit(picture_surface,(0,0))
pygame.display.flip()

def input(events):
  for event in events:
    if event.type == QUIT:
      sys.exit(0)
    else:
      print event
      
while True:
  input(pygame.event.get())

boy_picture_path = os.path.join("data","boy.png")
энэ нь boy.png зураг програмын ажиллаж байгаа хавтасны data хавтсан дотор байгаа гэсэн файлыг заасан зам юм.

picture_surface = pygame.image.load(boy_picture_path)
зургийн байгаа замыг load функцээр авч picture_surface-д оноож байна. picture_surface объектийн зааж байгаа санах ойн хаягт boy.png зургийн мэдээлэл дараалан байрласан байгаа гэж төсөөлөх хэрэгтэй.

screen.blit(picture_surface,(0,0))
screen нь display-ээс авсан surface юм. screen = pygame.display.get_surface() гэж авсан байгаа биз. Surface гэдгийг зүгээр нэг зураг агуулсан хувьсагчаар төсөөлж болно. Түүн дээр юм зурж болдог. screen.blit() функц нь орж ирэх зургийн объектийг харгалзах координат нь зурдаг. (0,0) гэсэн энэ координат дээр зургийг байрлуулна гэсэн үг юм.

Уламжлал ёсоор screenshot зургийг хавсаргая. Ингэвэл арай сонирхолтой байх гэж бодож байна.

No comments: