Labels

Monday, December 28, 2009

Ном сонгосон шалтгаан

Зиа өмнө дурьдагдсан "Dive into Python" номыг сонгосон нь уг ном нээлттэй эхийн "GNU Free Documentation License" буюу "Үнэгүй гарын авлагын GNU лиценз"-тэй юм билээ. тиймээс уг номыг ашиглан блог дээрээ мэдээ нийтлэх явцад ямар нэгэн зохиогчийн эрхийн асуудал гарахгүй бөгөөд доторх жишээ бодлого, агуулгын өөрчлөлт зэрэг асуудлууд гарахгүй гэсэн үг (Миний Англи хэл номыг унших явцад ихэд чамлагдаж байгаа тул зарим нэг аалдаатай ойлгосон зүйлүүдийг нь уучилж, залруулж өгч байхыг хүснэ:).

No comments: